Category: DEFAULT

מואב - היה לה לפני (CD)

Posted on by Mikazragore

8 thoughts on “ מואב - היה לה לפני (CD)

  • אבל זה לא תמיד היה כך. לפני שנה, הפער ברמת החיים בין המדינות העשירות לעניות ביותר בעולם היה אולי 1 ל- 4. זה לא שהעולם היה גן עדן שוויוני. פשוט כולם היו חיים בעוני, מי פחות ומי יותר. אז מה קרה?
  • ונשען לגבול מואב - זהו והוא יושב ממלי ומשם נסעו ישראל אל המקום הנקרא באר כי ה"א בארה תחת אל כה"א מצרימה וזאת הבאר גם היא הייתה פלא ואיננה הבאר הנקרא באר מרים לפי דעתי, רק היה המקום שציווה משה.
  • מיכל סלה. "במקרה של מיכל - כל הסימנים היו שם, עוד לפני שהייתה אלימות פיזית" הרצח של אחותי הקטנה, מיכל סלה, היה כרעם ביום בהיר. מיכל אהבה את החיים ולא היה לה מושג שהיא בסכנה.
  • פרופ' עומר מואב: "בהסתדרות דופקים את החלשים באופן אוטומטי" הרי כדי לייצר את אותם שירותים שיוצרו כאן לפני 60 שנה מספיק שיעבדו רק 10% מכוח העבודה ובכל זאת הרבה יותר אנשים עובדים. מואב היה בעבר.
  • עד כמה נאמנה דמות ספרותית זו לדמותה של סבתו-רבתו "האמיתית" של דוד המלך בוודאי לא נדע לעולם, כשם שלא נדע אם הייתה באמת בתו של מלך מואב או שמא נערה מקומית פשוטה ודלת אמצעים שלא היה לה לאן לחזור.
  • פרשת עיקוף אדום מתחילה כאשר בני-ישראל נמצאים בקדש-ברנע. לפי הכתוב בבמדבר כ' יד'-כא', מבקשים בני ישראל ממלך אדום את רשות המעבר, ולא רק זאת, אלא מציעים תשלום עבור השימוש במעבר ובמקורות המים בדרך.
  • Jul 16,  · פעמים רבות תיאר כמה היו חייו מלאי אושר וסיפוק ושמחה לפני הרצח. כמו עץ עמוס בפרחים ופירות. איך היה מודה לה' על כל הטוב הזה. וכיצד בחטף נגדעו כל ענפיו, הכל נמחק והוא נותר מלא יגון ושכול.
  • סיפור מגילת רות לפני שנים רבות, בתקופת השופטים, חיה משפחה קטנה משבט יהודה בארץ כנען. נעמי העצובה פנתה אל התושבים בבקשה שיקראו לה מעתה מָרָא, כי מר לה ורע לה מאוד. בועז היה איש עשיר ואדם ישר.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 2 Next »